Monday, March 9, 2015

District Gathering (Week 5)


It's P-DAY! Our district gathering at clubhouse. We had a bonding time to strength the missionaries in our district. Mababait ang mga missionaries na ito meron na akong mga new eternal friends lol. Mag 2 months na ako sa mission ang bilis ng panahon matatapos na ang first cycle ko. I am so grateful sa first area ko marami akong experiences na hindi ko malilimutan sa buhay ko ang pag aakyat kami sa bundok para maibahagi ang ebanghelyo ni Jesus Kristo. This week transfer day na malipat na si Elder Belen meron na akong bagong companion as a follow-up trainer na si Elder Conti. 



Elder Belen and I